Cases

Økonomivagten

Beredskabsstaben på Bornholm, Bornholms Politi (2010)

At gøre Bornholm til et bedre og mere trygt sted at bo

BioRefining Alliance

DONG Energy, Novozymes, Haldor Topsøe, Landbrug & Fødevarer

Skabe national strategi for dansk bioraffinering

Act NOW

Grundfos og øvrige partnere

Opbygge organisation til at fremme energieffektive løsninger

Nordic Built

Nordic Innovation

Fælles strategi for den nordiske byggebranche

Albertslund 2.0

Albertslund Kommune

Ny strategi for kommunen

Grundfos’ energimærke A-pumpe

Grundfos

Sætte ny pumpe i produktion på den halve tid

Bornholm – Bright Green Island

Bornholms Vækstforum

Erhvervsstrategi til Bornholm

’Godt arbejde’

Kriminalforsorgen

Forbedre arbejdsmiljøet