Cases

BioRefining Alliance

DONG Energy, Novozymes, Haldor Topsøe, Landbrug & Fødevarer

National strategi for biobaseret DK på 9 mdr.

Act NOW

Grundfos med partnere

Fremme energieffektive løsninger globalt

Sundere liv for alle

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Partnerskabsstrategi og formidling af regeringens mål for sundhed og forebyggelse

Branchestrategi for danske arkitektvirksomheder

Danske Ark

Stærkere forretning for danske arkitektvirksomheder

Corestrategi

Grundfos GBJ

Eksekvering af corestrategi

Nordic Built

Nordic Innovation

DNA for den nordiske byggebranche

Ledelsesrum1

Væksthus for ledelse

Strategi og eksekvering i kommuner og regioner

Accelereret innovation

Coloplast Danmark A/S

Brugerdrevet produktudvikling

A-pumpe

Grundfos

Verdens første A-pumpe på halv tid

Sweco

Sweco (Norge)

Medarbejderdreven innovation

Smart Grøn Vækst

Abelia (Norge)

National strategi for Norge efter olien

National Talentstrategi

Undervisningsministeriet

Dyrke, udvikle og styrke unge talenter i uddannelsessystemet

Hele vores folkeskole

Egedal Kommune

En fælles vision og et fælles billede af fremtidens folkeskole

Hvid Zone

Undervisningsministeriet

Øget optag på sundhedsuddannelser

ProjectZero Roadmap2020

ProjectZero

Strategi for 50% CO2-reduktion i 2020

Bornholm – Bright Green Island

Bornholms Vækstforum

Erhvervsstrategi til Bornholm

Global waste water treatment

Grundfos Water Utility

Medarbejderdreven strategiudvikling

Økonomivagten

Beredskabsstaben på Bornholm, Bornholms Politi

Gør Bornholm til et bedre og mere trygt sted at bo

Albertslund 2.0

Albertslund Kommune

Ny strategi for kommunen

Safe Water Summit

Dansk Røde Kors

Internationalt Borgmester-topmøde

Københavns Kommune

Klimatopmøde for borgmestre under COP15

’Godt arbejde’

Kriminalforsorgen

Forbedre arbejdsmiljøet

FOAs ÆldreTopmøde

FOA – fag og arbejde

Nye løsninger til fremtidens ældrepleje

Strategisk energiplanlægning

Energiklyngecenter Sjælland

Psykiatri på Tværs

Danske Regioner, KL, FOA, Sundhedskartellet og Socialpædagogernes Landsforbund

Bedre samarbejde i psykiatrien

En Tryg Ø

Beredskabsstaben på Bornholm, Bornholms Politi

Smag Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Det Fede Topmøde ’05

Fødevareindustrien (DI)

Længst mulig i eget liv

FOA – fag og arbejde